Toimintaperiaate

Mäntän Apteekkin toiminnan keskeinen lähtökohta on se, että pyrimme kaikessa toimimaan asiakkaan etujen mukaisesti noudattaen hyviä ammatillisia toimintatapoja.

Lääkkeiden myynti yksittäiselle asiakkaalle ei ole itsetarkoitus, vaan toiminnan perusteena on aina hoidon tarve ja terveyttä edistävät tavoitteet.

Peruslähtökohtana kaikissa apteekkimme toiminnoissa ovat apteekkitoiminnan eettiset ohjeet, jotka Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat yhdessä hyväksyneet.

Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa arkipäivän eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Niiden tarkoituksena on myös viitoittaa tulevaisuuden apteekkitoiminnan tietä osana terveydenhuoltoa.