Henkilökunta

Mäntän Apteekin palveleva henkilökunta

Asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua iloisin mielin vuoden jokaisena päivänä!

Mäntän apteekissa asiakkaita palvelee apteekkarin lisäksi proviisoreja, farmaseutteja, farmanomi, lääketeknikko sekä tekninen apteekkiapulainen ja osa-aikainen siivooja. Apteekissa työskentelee vakinaisen henkilökunnan lisäksi myös farmasian oppilaita ja terveysalan harjoittelijoita. Farmaseuttinen henkilökuntamme neuvoo kaikissa lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Proviisori toimii apteekissa esimiestehtävissä yhteistyössä apteekkarin kanssa. Hän vastaa mm. työnjohdollisista tehtävistä, asiakaspalvelun sujuvuudesta, henkilökunnan koulutuksesta ja laadunvalvonnasta. Proviisori osallistuu luonnollisesti myös asiakaspalveluun. Proviisorin tutkinto on ylempi farmaseuttinen perustutkinto.

Farmaseutit toimivat pääasiassa asiakaspalvelutehtävissä. He neuvovat asiakkaita resepti- ja itsehoitolääkkeiden käytössä. Lääkeneuvonnan antaminen on farmaseuttien haasteellinen ja vaativa työtehtävä. Farmaseutin tutkinto on alempi yliopistotutkinto.

Apteekkari on koulutukseltaan proviisori. Hän omistaa apteekin. Apteekkiluvan myöntää Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (aik. Lääkelaitos). Fimea myös valvoo apteekkien toimintaa. Suomessa apteekki on henkilöyritys ja apteekkari on yrityksen johtaja. Hän myös viimekädessä vastaa kaikesta apteekin toiminnasta.

Farmanomi, lääketeknikko ja tekninen apteekkiapulainen toimivat kassoilla ja itsehoidon puolella. Heidän tehtäviinsä kuuluu toimistotöitä mm. laskutus, tilaukset ja tavaran vastaanotto. He eivät voi neuvoa asiakkaita lääkkeiden käytössä.

Osa henkilökunnastamme on kouluttautunut oman alansa yhdyshenkilöiksi. Tällaisia yhdyshenkilöitä ovat mm. astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilöt. He seuraavat oman erikoisalansa asioita aktiivisesti, jakavat tietoa muulle henkilökunnalle ja pitävät yhteyksiä mm. potilasjärjestöihin ja osallistuvat teemapäivien järjestämiseen. Apteekkimme henkilökunnassa on myös astman, diabeteksen ja lääkehoidon arvioinnin erityispätevyyden omaavia farmasisteja.

Kiinnostaako työ Mäntän Apteekissa?

Lisää tietoa työ- ja harjoittelumahdollisuuksista apteekissamme löydät täältä.