Vastuullisuus

Ympäristövastuu – Mäntän Apteekki välittää ympäristöstään

Mäntän apteekki ottaa toiminnassaan huomioon myös ympäristöasioita. Haluamme omalta osaltamme olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.

Tällä kaudella kehittämiskohteiksi valitut toimenpiteet ovat:

  1. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
  2. Henkilöstön koulutus
  3. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden lisääminen

Ympäristöä säästääksemme sammutamme valot ja koneet yöajaksi ja olemme vaihtaneet lamput energiaa säästäviksi led-lampuiksi. Kannustamme myös asiakkaitamme kestokassien käyttöön.

Kannamme vastuuta ympäristöstämme myös ottamalla vastaan kotitalouksien lääkejätteet ja ohjaamalla ne eteenpäin hallittuun hävitykseen.

Lääkejätteet