Vastuullisuus

Ympäristövastuu – Mäntän Apteekki välittää ympäristöstään

Mäntän apteekki on Yhteistyöapteekkien, YTA:n jäsenapteekki. YTA on sitoutunut tehostamaan toimenpiteitä ympäristövastuun kantamiseksi. Tämän myötä on yritykselle luotu ympäristöohjelma, sitovat tavoitteet ja toimenpiteet ympäristön hyväksi. Haluamme omalta osaltamme olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen.

Tällä kaudella kehittämiskohteiksi valitut toimenpiteet ovat:

  1. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
  2. Henkilöstön koulutus
  3. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden lisääminen

YTA – Yhteistyöapteekeille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta

jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin kriteereiden noudattamiseen.

Ympäristöä säästääksemme sammutamme valot ja koneet yöajaksi ja vaihdamme uusimisen yhteydessä lamput energiaa säästäviksi led-lampuiksi. Kannustamme myös asiakkaitamme kestokassien käyttöön ja olemme osittain siirtyneet muovisista kasseista paperikasseihin.