Lääkejätteet

Vanhojen lääkkeiden hävittäminen oikein

Yksi osa Mäntän Apteekin ympäristöohjelmaa on asiakkaiden tarpeettomaksi jääneiden lääkkeiden asianmukainen hävittäminen. Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet ovat vaarallista jätettä (ent. ongelmajäte). Jätelain mukaisesti kunta on velvoitettu huolehtimaan asukkaidensa lääkejätteiden hävittämisestä. Mänttä-Vilppulan kunta on tehnyt Mäntän Apteekin kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti asukkaat voivat tuoda vanhentuneet ja käytöstä poistetut lääkkeensä Mäntän Apteekkiin. Maksuton lääkejätteiden käsittely on apteekin palvelu.

Kaikki Mäntän Apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Lääkkeitä, jotka ovat olleet asiakkaan hallussa, ei voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättä jääneitä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Ohjeet hävitykseen:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodi-tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.       
 • Taita käytetyt lääkelaastarit liimapinnat vastakkain ja palauta ne apteekkiin hävitettäväksi.
 • Hävitä tyhjät lääkeruiskut (esim. insuliini) sekajätteen mukana, huomioi kuitenkin, että mahdolliset neulat eivät saa aiheuttaa kenellekään pistosvaaraa.       

 

Lääkejätteiden ja lääkepakkausten asianmukainen hävittäminen on ympäristöteko!

 

Huomioitavaa:

 • Otamme vastaan ainoastaan yksityisasiakkaiden lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Lääkäriasemien tms. lääkejätteitä emme voi ottaa vastaan, yritykset huolehtivat lääkejätteidensä hävittämisen itse.
 • Emme ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita ja paristoja). Aurinko- ja perusvoiteet, vitamiinit ja hivenaineet eivät ole vaarallisia jätteitä ja ne voi hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Lääkepakkausten oikea hävittäminen

Saamme välillä valveutuneilta asiakkailtamme kysymyksiä lääkepakkausten oikeasta hävitystavasta. Orionin sivuilta löytyy hyvää materiaalia. Tässä muutama kuva havainnollistamaan asiaa:

Nämä tuodaan apteekkiin hävitettäväksi.
Nämä eivät ole lääkejätettä, eikä niitä siis tarvitse tuoda apteekkiin hävitettäväksi.